Certifikati našega podjetja

S klikom na to povezavo lahko prenesete naš ekološki certifikat:

Ekološki certifikat

Oznake ekološko, biološko in organsko pomenijo v državah Evropske unije isto, saj velja v vseh državah enotna zakonodaja, ki natančno določa pravila ekološkega pridelovanja, kontrolo, certificiranje in označevanje ekoloških živil. Vsaka država članica pa si je izbrala eno imenovanje kot uradno. V Sloveniji in v skandinavskih državah je uradno poimenovanje tovrstnega kmetijstva »ekološko«, na angleškem govornem območju uporabljajo izraz »organic«, v Italiji, Avstriji in Franciji pa »biološko«.

Na embalaži živil se pojavljajo različni pojmi, na primer domače, naravno, zdravo, s kmetije,…ki zmedejo potrošnika in mnogi zmotno mislijo, da gre za ekološko pridelano hrano, ki pa jo lahko prepoznamo le po posebnih označbah:

1. Uradni znak EU za bio proizvode

 

1

Znak EU za ekološko kmetijstvo nudi zagotovilo porabnikom o izvoru in kakovosti hrane in pijače, ki jo kupijo, saj njegova navzočnost na kateremkoli proizvodu jamči skladnost proizvoda z uredbo EU o ekološkem kmetijstvu.

Uradni EU znak mora biti na embalaži vsakega bio proizvoda obvezno prisoten, ob njem je obvezna navedba šifre kontrolneag organa, ki preverja ekološko ustreznost živil. V našem primeru je kontrolni organ Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, šifra organa SI-EKO-001.

2. Na embalažah v Slovenji se poleg uradnega evropskega  znaka pojavlja lahko tudi uradni državni znak

2

3. V Sloveniji imamo tri pooblaščene kontrolne organizacije, ki preverjajo ekološko ustreznost živil in izdajajo ekološke certifikate. Vsaki izmed treh organizacij pripada ustrezna šifra kontrolnega organa pri ekoloških proizvodih in certfikacijska oznaka organa, katere uporaba je priporočljiva, ni pa obvezna. Obvezna je navedba šifre kontrolnega organa.

Pooblaščene kontrole organizacije za pridobitev ekološkega certifikata v Sloveniji so:

a. Inštitut KON-CERT Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor - šifra organa SI-EKO-001

oznaka organa:

 

3


b. IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, 2311 Hoče - šifra organa SI-EKO-002

oznaka organa:

4

c. Bureau Veritas d.o.o, Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana - šifra organa SI-EKO-003

oznaka organa:

5